Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | | | None

Surname Individuals 
L'Arcadekne
L'ARCADEKNE2
2
de Lacy
LACY2
2
Lambourne
LAMBOURNE1
1
Lancaster
LANCASTER1
1
Lander
LANDER1
1
Langford
LANGFORD1
1
Langley
LANGLEY1
1
Larsen
LARSEN1
1
Larson
LARSON1
1
Laura
LAURA1
1
Lawson
LAWSON1
1
Lawton
LAWTON18
18
Layland
LAYLAND1
1
Lea
LEA1
1
Leach
LEACH3
3
Leaming
LEAMING2
2
Leek
LEEK1
1
Lees
LEES1
1
Leifson
LEIFSON1
1
Leming
LEMING10
10
Lemming
LEMMING1
1
Lesley-Anne
LESLEY-ANNE1
1
Lestrange
LESTRANGE1
1
Leveston
LEVESTON1
1
Lewis
LEWIS8
8
Leyba
LEYBA1
1
de Leyburn
LEYBURN1
1
Lightfoot
LIGHTFOOT3
3
Lin
LIN1
1
Linney
LINNEY26
26
Littleton
de Littleton
LITTLETON23
4
27
27
Livingston
LIVINGSTON1
1
Lloyd
LLOYD1
1
Llwyd Fychan
LLWYD FYCHAN2
2
Lockley
LOCKLEY10
10
LOCKWOOD
LOCKWOOD1
1
Longespee
LONGESPEE9
9
Lovatt
LOVATT1
1
Lowe
LOWE19
19
Lucy
de Lucy
LUCY5
14
19
19
Ludlow
LUDLOW1
1
Lundell
LUNDELL6
6
Lyons
LYONS3
3
Lyttelton
LYTTELTON2
2